Конферентната зала разполага с 25 места, като големината на залата е 30 квадратни метра.