Нашата най-голяма конферентна зала има капацитет 160 места и е 180 квадратни метра. В нея могат да се провеждат както конференции, така и други събития от подобен тип.